Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
03.11.2022 - Anunt public - colectare documente cetateni pentru inregistrarea imobilelor.
02.11.2022 - Licitatie pentru Concesiune teren 58832mp
21.10.2022 - Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie - INFORMAȚII UTILE
27.09.2022 - Licitatie concesiune teren pentru proiect PARC PANOURI FOTOVOLTAICE
17.03.2022 - ANUNȚ - Achizitie Directa Lucrari de instalatii electrice
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

Solicitare informatii conform Lg544\2001


   Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:
• consilier MOISUC SILVIA
Tel/fax: 0232/716770
e-mail: contact@comunahelesteni.ro
Formular pentru solicitare in baza Legii nr. 544/2001 AICI
Lista documentelor de interes public
  • Actele normative care reglementeaza organizarea sifunctionarea Primariei comunei Helesteni
  • Hotararile adoptate de Consiliullocal alcomunei Helesteni
  • Structura organizatorica, atributiile departamentelor , programul de functionare;programul de lucru cu publicul; programul de audiente
  • Anunturile privind concursurile organizate in cadrul Primariei comunei Helesteni
  • coordouatele de contact aie Primanei comunei Helesteni respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de intemet
  • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
  • Programele si strategiile proprii. alte documente publicate pe site-ul institutiei
  • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL