Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
09.06.2021 - ANUNČš privind organizarea concursului de promovare in grad
14.04.2021 - ANUNČš - de promovare in grade sau trepte profesionale
15.03.2021 - Afisarea documentelor tehnice cadastru 15.03.2021
01.03.2021 - Afisarea documentelor tehnice cadastru 01.03.2021
20.08.2020 - Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru perioada august - octombrie 2020
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

CONSILIUL LOCAL HELESTENI - HOTARARI - AN 2018

Numar Descriere Data Descarcare
1 Aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriu comunei Helesteni. 29.01.2018
2 Organizarea retelei unitatilor de invatamint preuniversitar la nivelul comunei pentru anul scolar 2018-2019 29.01.2018
3 Aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubritate aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judet Iasi. 29.01.2018
4 Desemnarea reprezentantului comunei Helesteni in Adunarea Generala a actionarilor APAVITAL SA. 29.01.2018
5 Transmiterea dreptului de concesiune asupra suprafetei de 58,78 mp - cota indiviza apartament 1 din blocul cu 4 apartamente, Sat\Comuna Helesteni. 29.01.2018
6 Adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018. 14.02.2018
7 Modificarea Organigramei si Statuli de functii aparatului de specialitate a primarului. 14.02.2018
8 Aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitatile de colectare si transport deseuri 28.02.2018
9 Aprobarea planului de ocupare a functiilor din aparatul de specialitate al primarului. 28.02.2018
10 Alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni 28.02.2018
11 Stabilirea modului de intocmire a registrului agricol si invitarea persoanelor care au obligatia declararii la primarie 29.03.2018
12 Modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare 29.03.2018
13 Modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare - act aditional 24 29.03.2018
14 Modificarea regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare precum si Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare - act aditional 25 26.04.2018
15 Aprobarea planului de paza a comunei Helesteni 26.04.2018
16 Privind aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de arenda la Comuna Helesteni, Judet Iasi 26.04.2018
17 Aprobarea solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea in cadrul proiectului 'Modernizare si dotare camin cultural in satul Helesteni' 08.05.2018
18 Acordarea mandatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS si aprobarea actelor aditionale 21, 22 statut ARSACIS 30.05.2018
19 Completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, act aditional 26 30.05.2018
20 Aprobarea concesionarii a suprafetei de 900 mp din domeniul public al UAT Helesteni 30.05.2018
21 Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni 30.05.2018
22 Procedura de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local 06.06.2018
23 Aprobarea actelor administrative care pot fi comunicate prin mijloace electronice la distanta 06.06.2018
24 Aprobarea concesionarii a suprafetei de 1244 mp din domeniul public al UAT Helesteni 06.06.2018
25 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialiate al Primarului 30.08.2018
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL