Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
09.06.2021 - ANUNČš privind organizarea concursului de promovare in grad
14.04.2021 - ANUNČš - de promovare in grade sau trepte profesionale
15.03.2021 - Afisarea documentelor tehnice cadastru 15.03.2021
01.03.2021 - Afisarea documentelor tehnice cadastru 01.03.2021
20.08.2020 - Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru perioada august - octombrie 2020
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru perioada august - octombrie 2020

Comuna HELESTENI, judetul lasi, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 11 si 13 pe o perioada de 60 de zile calanderistice , conform art.l4, alin. {1) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996, republicata si completarile ulterioare.

Data de inceput a afisarii :20.08.2020
Data de sfarsit a afisarii: 20.10.2020
Adresa locului de afisare: Sediul Primariei Comunei HELESTENI

Cererile de rectificare ale documentatie tehnice vor putea fi depuse Ia sediul Primariei Comunei HELESTENI si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate lmobiliara
lnformarii privind Programului National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023 se pot obtine pe siteul ANCPII la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf

    Primar
    Constantin Hira

Categorie Acte administrative fiscale - Anunturi20.08.2020
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL