Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
17.03.2022 - ANUNȚ - Achizitie Directa Lucrari de instalatii electrice
14.03.2022 - ANUNȚ - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical
09.06.2021 - ANUNȚ privind organizarea concursului de promovare in grad
14.04.2021 - ANUNȚ - de promovare in grade sau trepte profesionale
15.03.2021 - Afisarea documentelor tehnice cadastru 15.03.2021
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Comuna HELESTENI, judetul lasi, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 2,3 pe o perioada de 60 de zile calanderistice , conform art.l4, alin. {1) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996, republicata si completarile ulterioare.
Data de inceput a afisarii :17.02.2020
Data de sfarsit a afisarii: 17.04.2020

Adresa locului de afisare: Sediul Primariei Comunei HELE TENI
Cererile de rectificare ale documentatie tehnice vor putea fi depuse Ia sediul Primariei Comunei HELESTENI si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru i Publicitate lmobiliara
lnformarii privind Programului National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023 se pot obtine pe siteul ANCPII la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf

Categorie Acte administrative fiscale - Anunturi17.02.2020
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL