Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
27.09.2022 - Licitatie concesiune teren pentru proiect PARC PANOURI FOTOVOLTAICE
17.03.2022 - ANUNȚ - Achizitie Directa Lucrari de instalatii electrice
14.03.2022 - ANUNȚ - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical
09.06.2021 - ANUNȚ privind organizarea concursului de promovare in grad
14.04.2021 - ANUNȚ - de promovare in grade sau trepte profesionale
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

Licitatie concesiune teren pentru proiect PARC PANOURI FOTOVOLTAICE

Comuna Heleteni, organizeaza in data de 19.10.2022, ora 12,00 licitatie publica, avand ca obiect ,,Concesiune prin licitatie publica a terenului in suprafafa de 58 832 mp, Tarla 34, parcelele 159/53 si 164/53, nr.cadastral 61157, situat in Comuna Heleteni, judetul lasi, apartind domeniului privat al Comunei Heleteni, in vederea realizarii PROIECT PARC PANOURI FOTOVOLTAICE

ANUNȚ - Achizitie Directa Lucrari de instalatii electrice

Primaria comunei Helesteni lanseaza solicitare de oferte de pret pentru executia lucrarilor la obiectivul de investitii "Modernizarea infrastructurii de iluminat public"

ANUNȚ - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical

Primaria comunei Helesteni organizareaza concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical 0.5 norma in cadrul Centrului de Zi in data de 04 aprilie 2022.

ANUNȚ privind organizarea concursului de promovare in grad

Primaria comunei Helesteni organizareaza concurs / examen de promovare in grad profesional pentru un functionar din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Termenul de depunere a dosarelor 20 zile de la data publicarii.

ANUNȚ - de promovare in grade sau trepte profesionale

Primaria comunei Helesteni organizareaza examen de promovare in grade sau trepte profesionale pe 28.04.2021 ora 10. Termenul de depunere a dosarelor 24.04.2021. Bibliografia si conditiile le regasiti in anunt.

Afisarea documentelor tehnice cadastru 15.03.2021

Primaria comunei Helesteni anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele 25. Adresa locului de afisare este sediul Primariei Comunei Helesteni.

Afisarea documentelor tehnice cadastru 01.03.2021

Primaria comunei Helesteni anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele 25. Adresa locului de afisare este sediul Primariei Comunei Helesteni.

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru perioada august - octombrie 2020

Comuna HELESTENI, judetul lasi, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 11 si 13 pe o perioada de 60 de zile calanderistice , conform art.l4, alin. {1) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996, republicata si completarile ulterioare.

Anunt concurs de promovare in grad profesional

In perioada 24-26 iunie 2020 se desfasoara concursul/examenul de promovare in grad profesional pentru functionarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helesteni.

Publicare salarii de baza Primaria Helesteni

Salarii de baza aparatul de specialitate al Primarului comunei Helesteni - Functii Publice si Contractuale aferente familiei ocupationale "Administratie" la data de 31.03.2020
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL