Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245

 
  
ULTIMELE STIRI
09.08.2019 - ANUNT privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant
11.04.2019 - A fost publicata PROIECTUL DE BUGET pentru anul 2019 la data de 11.04.2019
18.03.2019 - Informare scop Regulament (UE) 2016/1191
03.03.2019 - Tabel nominal contribuabili pentru executare silita
31.01.2019 - A fost publicata Anexa indicatori cu privire la Executia bugetelor locale, calculate la data de 31.12.2018
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 05.03.2015
`

CONSILIUL LOCAL HELESTENI - HOTARARI - AN 2019

Numar Descriere Data Descarcare
1 Planul de analiza a riscurilor pe teritoriul comunei in anul 2019 23.01.2019
2 Aprobarea numarului de asistenti personali si a persoanelor ce primesc indemnizatie lunara in anul 2019 23.01.2019
3 Modificarea HCL32\2007 privind stabilirea salariilor de baza. 23.01.2019
4 Organizarea retelei de invatamant preuniversiatr la nivelul comunei pt an scolar 2019-2020 23.01.2019
5 Acordarea mandatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS 23.01.2019
6 Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare 23.01.2019
7 Aprobarea concesionarii de 322ha pasune comunala 21.02.2019
8 Aprobarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate al primarului 28.02.2019
9 Asumarea responsabilitatii pentru organizarea si derularea procedurilor de atribiure a cpntractelor pt an scolar 2019-2020 28.02.2019
10 Alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 luni 28.02.2019
11 Acordarea mandatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS 29.03.2019
12 Avizarea modificarii regulamentului ApaVital 29.03.2019
13 Modificarea contractului de delegare a gestiuni servicilor de alimentare cu apa si canalizare 29.03.2019
14 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 18.04.2019
15 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind proiectul de Reabilitare dispensar Helesteni 13.05.2019
16 Aprobarea regulamentului de utilizare mijloc de transport 13.05.2019
17 Acordarea de compensatii membrilor S.V.S.U. Helesteni 13.05.2019
18 Aprobarea lucrarilor de reabilitare podete si cai de acces 13.05.2019
19 Aprobarea scrisorii de garantie pentru proiectul de modernizare si dotare bucatarie centru de zi. 22.05.2019
20 Actualizarea indocatoril;or tehnico-economici pentru construire platforma depozitare gunoi de grajd. 22.05.2019
21 Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare apa si canalizare 31.05.2019
22 Aprobarea cotizatiilor catre asociatii 2019 31.05.2019
23 Alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 luni 31.05.2019
24 Aprobarea contractului de vanzare cumparare pentru suprafata de 198 mp intravilan 13.06.2019
25 Respingerea proiectului pentru scutirea de la plata creantelor fiscale a persoanelor fizice si juridice catre buget local 13.06.2019
26 Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate a primarului 28.06.2019
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL