Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
29.05.2023 - ANUNȚ privind anularea procedurii de licitație publică pentru concesiune teren
15.05.2023 - Anunt licitatie pentru concesiune - mai 2023
09.02.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren construire magazie de cereale si garaj
20.01.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren infiintare linie fasonare fier beton si extindere hala.
03.11.2022 - Anunt public - colectare documente cetateni pentru inregistrarea imobilelor.
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

HOTARARI CONSILIU PENTRU ANUL 2022

Numar Descriere Data Descarcare
35 Concesionarea prin licitatie a suprafetei de 58832 mp 01.07.2022
34 Aprobarea burselor scolare 28.06.2022
33 Actualizarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate. 28.06.2022
32 Aprobarea reducerii taxei de salubritate 28.06.2022
31 Aprobarea regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta 10.06.2022
30 Aprobarea schimbarii destinatiei cladirii C2 10.06.2022
29 Aprobarea participarii la programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 30.05.2022
28 Punerea la dispozitia proiectului regional a terenului pentru investitii. 30.05.2022
27 Insusirea propunerilor de concesionare a unor suprafete de teren 13.05.2022
26 Aprobarea proiectului de infiintare a sistemuiui de supraveghere 13.05.2022
25 Modificarea si completarea inventarului bunurilor imobile 13.05.2022
24 Alegerea presedintelui de sedinta 27.04.2022
23 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 27.04.2022
22 Aprobarea cererii de finantare gaze naturale 07.04.2022
21 Completarea programului anual al achizitiilor publice 07.04.2022
20 Aprobarea amplasarii unei troite pe domeniul public 07.04.2022
19 Completarea Programului anual al achizitiilor publice 28.03.2022
18 Desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al comunei 28.03.2022
17 Aprobarea concesionarii a suprafetei de 20ha 28.03.2022
16 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale 28.03.2022
15 Modificare contract de concesiune a pajistii 28.03.2022
14 Completarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 24.02.2022
13 Modificarea comisiiilor de specialitate 24.02.2022
12 Insusirea propunerilor de concesionare a unor suprafete de teren 24.02.2022
11 Constatarea incetarii a mandatului de consilier local 11.02.2022
10 Aprobarea numarului de asistenti personali si a persoanelor ce primesc indemnizatie lunara 25.02.2022
9 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 11.02.2022
8 Aprobarea Codului etic pentru relatia cu copilul si familia la Centrul de Zi 04.02.2022
7 Actualizarea regulamentului de organizare si functionare a centrului de zi 04.02.2022
6 Alegerea presedintelui de sedinta 28.01.2022
5 Aprobarea de dezvoltare locala pentru 2021-2027 28.01.2022
4 Aprobarea ajustarii pretului pentru apa industriala 28.01.2022
3 Organizarea unitatilor de invatamant preuniversar 28.01.2022
2 Aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor 28.01.2022
1 Suplimentarea numarului de copii ce beneficiaza de serviciile sociale. 20.01.2022
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL