Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
29.05.2023 - ANUNȚ privind anularea procedurii de licitație publică pentru concesiune teren
15.05.2023 - Anunt licitatie pentru concesiune - mai 2023
09.02.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren construire magazie de cereale si garaj
20.01.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren infiintare linie fasonare fier beton si extindere hala.
03.11.2022 - Anunt public - colectare documente cetateni pentru inregistrarea imobilelor.
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

HOTARARI CONSILIU PENTRU ANUL 2021

Numar Descriere Data Descarcare
65 Hotarare scotere la casare al unor bunuri 30.12.2021
64 Hotarare acord de cooperare 30.12.2021
63 Hotarare privind COMPLETARE Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 23.12.2021
62 Hotarare aprobarea planului de lucrari cu cei de la L416 pe anul 2021 23.12.2021
61 Hotarareprivind RECTIFICARE Bugetului PE 2021 23.12.2021
60 Hotarare privind Stabilirea Impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 23.12.2021
59 HCL DELEGARE ILUMINAT PUBLIC 10.12.2021
58 Hotarareprivind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 25.11.2021
57 hcl modificare organigrama 2021 detaliat 25.11.2021
56 HCL mandat special Act Aditional CDG consolidat 25.11.2021
55 Hotarareprivind premiere cupluri la 50 ani 15.11.2021
54 HCL -desemnare reprezentant comisia de evaluare director scoala 28.10.2021
53 HCL regulament propriu 28.10.2021
52 Hotarareprivind RECTIFICARE Bugetului PE 2021 28.10.2021
51 HCL zilieri 28.10.2021
50 Hotarare privind alegerea presdintelui de sedinta 3 luni 28.10.2021
49 HCL actualizare indicatori tehnico economici Scoala Helesteni - OG 15 25.10.2021
48 Hotarare plan dezepezire 2021-2022 24.10.2021
47 HCL PNI drumuri de interes local Helesteni (1) 14.10.2021
46 Participarea la program cresterea eficientei energetice - scoala movileni 14.10.2021
45 Participarea la program cresterea eficientei energetice - scoala helesteni 14.10.2021
44 Hotarare privind COMPLETARE Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021 29.09.2021
43 Hotararea privind Aprobarea numarului de copii ce vor frecventa Centru Educativ in anul 2021-2022 29.09.2021
42 Hotararea -desemnare reprezentant scoala CEAC 29.09.2021
41 Hotararea -desemnare reprezentant scoala 29.09.2021
40 Modificarea -Comisiilor de specialitate 29.09.2021
39 Actualizare indicatori reabilitare dispensar 29.09.2021
38 Hotarare Prelungire Scrisoare garantie Centru de zi 23.09.2021
37 Hotarareprivind RECTIFICARE Bugetului PE 2021 23.09.2021
36 Hotarare aprobare P-V rezultate inventariere 2020 30.08.2021
35 Hotarare aprobarea amenajament pastoral 30.08.2021
34 Hotarare privind actualizarea grupului de sprijin comunitar 30.08.2021
33 Hotarare Prelungire Scrisoare garantie camin cultural 02.08.2021
32 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 3 luni 20.07.2021
31 Hotarareprivind RECTIFICARE Bugetului PE 2021 20.07.2021
30 Hotarare Plan de actiune 2021 20.07.2021
29 Hotarare privind constatare incetarea mandat - consilier Jora Ctin 06.07.2021
28 Hotarare privind acordare burse 06.07.2021
27 UAT HELESTENI indicatori tehnico economic 29.06.2021
26 Organigrama si stat de functii 2021 detaliat 29.06.2021
25 Infratire VANCICAUTI 31.05.2021
24 Mandat special Act constitutiv - Statut revizuit 31.05.2021
23 Alegerea presedintelui de sedinta 22.04.2021
22 Prelungirea procedurii de anulare accesorii 22.04.2021
20 Concesionare suprafata 27,95 ha 12.04.2021
18 Modificare HCL 35/2020 - constituirea comisiilor de specialiate 30.03.2021
17 Aderarea comunei la AGAL Iasi 30.03.2021
15 Consolidarea contractului de alimentare cu apa si canalizare 30.03.2021
14 Modificarea si actualizarea contractului de gestiune a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare 30.03.2021
12 Modificarea HCL39/2020 - taxe si impozite locale 30.03.2021
11 Regulament compartiment de asistenta sociala 25.02.2021
9 Actualizarea regulamentului SVSU 25.02.2021
8 Transportul public in comuna Helesteni 08.02.2021
7 Prelungirea procedurii de anulare a accesoriilor restante la data de 31.03.2020 08.02.2021
6 Alegerea presedintelui de sedinta 27.01.2021
5 Constatarea incetarii mandatului domnului Marele Traian si declararea ca vacant a locului de consilier 27.01.2021
4 Revizuirea si consolidarea Contractului de delagare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 27.01.2021
3 Modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 27.01.2021
2 Organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar la nivelul Comunei Helesteni pentru anul scolar 2021-2022 27.01.2021
1 Aprobarea Planului de Analiza si Aciperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Helesteni pe anul 2021 27.01.2021
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL