Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
02.10.2023 - Anunt achizitie lucrari instalare sistem supraveghere video
07.09.2023 - Informare cetateni
29.05.2023 - ANUNȚ privind anularea procedurii de licitație publică pentru concesiune teren
15.05.2023 - Anunt licitatie pentru concesiune - mai 2023
09.02.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren construire magazie de cereale si garaj
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

HOTARARI CONSILIU PENTRU ANUL 2020

Numar Descriere Data Descarcare
34 Alegerea viceprimar 24.11.2020
33 Incetarea mandatului consilier Sima Constantin 09.11.2020
31 Restificare buget de venituri si cheltuieli 21.09.2020
30 Aprobarea raportului de evaluare constructii si terenuri 18.09.2020
29 Alegere presedinte de sedinta 31.08.2020
28 Modificare Contract delegare apa 31.08.2020
27 Restificare Buget de venituri si cheltuieli 31.08.2020
26 Masuri fiscale anulare accesorii obligatii la 31.03.2020 31.08.2020
25 Prelungire scrisoare de garantie Camin Cultural 05.08.2020
24 Aprobarea planului tarifar APA VITAL SA 20.07.2020
23 Participarea la program "Sprijinirea eficientei energetice" 10.07.2020
22 Aprobare organigrama si statut de functii 29.06.2020
21 Aprobare act aditional modificare pret apa 19.06.2020
20 Alegere presedinte de sedinta pentru 3 luni 28.05.2020
19 Aprobarea investitiilor UAT-CL Helesteni pentru proiect infrastrustura apa 28.05.2020
18 Aprobare studiu fezabilitare proiect apa 28.05.2020
17 Acordare mandat AGA-ADIS 28.05.2020
16 Contract concesiune pajisti 15.05.2020
15 Rectificare buget 15.05.2020
14 Reactualizare indicatori reabilitare Scoala Gimnaziala 30.04.2020
13 Actualizarea contract apa si canalizare 30.04.2020
12 Aprobare pv Inventariere 2019 active, datorii si capitaluri 30.04.2020
11 Acordare mandat vot AGA- ARSACIS 30.03.2020
10 Modificarea bugetului de venituri si cheltuieli 30.03.2020
9 Modificarea contractului de delegare gestiune servicii publice alimenatare apa si acanalizare 12.03.2020
8 Modificarea contractului de concesiune 1955\01.09.2011 12.03.2020
7 Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni 18.02.2020
6 Modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare apa si canalizare 18.02.2020
5 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2020 18.02.2020
4 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru Reabilitare dispensar 30.01.2020
3 Organizarea retelei de invatanant preuniversiatar la nivelul comunei pentru 2020-2021 30.01.2020
2 Aprobarea numarului de asistenti personali sia persoanelor ce primesc indemnizatie lunara 30.01.2020
1 Aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Helesteni 2020 30.01.2020
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL