Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245       ZOOM


  
ULTIMELE STIRI
29.05.2023 - ANUNȚ privind anularea procedurii de licitație publică pentru concesiune teren
15.05.2023 - Anunt licitatie pentru concesiune - mai 2023
09.02.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren construire magazie de cereale si garaj
20.01.2023 - Licitatie pentru Concesiune teren infiintare linie fasonare fier beton si extindere hala.
03.11.2022 - Anunt public - colectare documente cetateni pentru inregistrarea imobilelor.
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

HOTARARI CONSILIU PENTRU ANUL 2019

Numar Descriere Data Descarcare
61 Realizarea parteneriatului cu Consiliu Judetean Iasi 30.12.2019
60 Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 23.12.2019
59 Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416\2001 23.12.2019
58 Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru Scoala Gimnaziala Helesteni 13.12.2019
57 Aprobarea amenajarii platformelor de colectare selectiva a deseurilor menajere 10.12.2019
56 Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 10.12.2019
55 Validarea unui mandat de consilier 10.12.2019
54 Incetare mandat de consilier 10.12.2019
53 Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni 28.11.2019
52 Modificarea organigramei si a statului de functii 28.11.2019
51 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 28.11.2019
50 Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 28.11.2019
49 Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 28.11.2019
48 Completarea programului anual al achizitiilor publice 28.11.2019
47 Aprobarea Planului de deszapezire si combatere a poleiului in perioada 15 noiembrie 2019 -15 martie 2020 15.11.2019
46 Aprobarea coeficientilor de salarizare pentru stabilirea salariilor de baza 15.11.2019
45 Anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 31 decembrie 2019 20.11.2015
44 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 15.11.2019
43 Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor restante la 31.12.2018 30.10.2019
42 Stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 30.10.2019
41 Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Helesteni 30.10.2019
40 Acordarea mandatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS privind modificarea actului constututiv si statut. 30.09.2019
39 Aprobarea actualizarii actului constitutiv si a statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi 30.09.2019
38 Aprobarea alocarii sumei necesare achizitionarii de combustibil pentru lucrari curs parau "Dupa Fantana" 30.09.2019
37 Aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunanei Helesteni 30.09.2019
36 Aprovarea procesului verbal de inventariere si casare 30.09.2019
35 Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 30.09.2019
34 Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni. 29.08.2019
33 Punerea la dispozitia "Proiectului de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judet Iasi" a terenului pentru constructie\extindere\reabilitarea noilor investitii 29.08.2019
32 Insusire contract provizoriu a comunei Helesteni cu Sc SALUBRIS SA Iasi. 29.08.2019
31 Acordare mandat reprezentant UAT Comuna Helesteni in AGA ADIS Iasi 28.08.2019
30 Refacerea puntii pietonale DS620-DS167 31.07.2019
29 Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2019 31.07.2019
28 Aprobarea Raportului de Evaluare 1244mp parcela CC883-885 31.07.2019
27 Aprobarea Raportului de Evaluare 900mp parcela CC139 31.07.2019
26 Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate a primarului 28.06.2019
25 Respingerea proiectului pentru scutirea de la plata creantelor fiscale a persoanelor fizice si juridice catre buget local 13.06.2019
24 Aprobarea contractului de vanzare cumparare pentru suprafata de 198 mp intravilan 13.06.2019
23 Alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 luni 31.05.2019
22 Aprobarea cotizatiilor catre asociatii 2019 31.05.2019
21 Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare apa si canalizare 31.05.2019
20 Actualizarea indocatoril;or tehnico-economici pentru construire platforma depozitare gunoi de grajd. 22.05.2019
19 Aprobarea scrisorii de garantie pentru proiectul de modernizare si dotare bucatarie centru de zi. 22.05.2019
18 Aprobarea lucrarilor de reabilitare podete si cai de acces 13.05.2019
17 Acordarea de compensatii membrilor S.V.S.U. Helesteni 13.05.2019
16 Aprobarea regulamentului de utilizare mijloc de transport 13.05.2019
15 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind proiectul de Reabilitare dispensar Helesteni 13.05.2019
14 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 18.04.2019
13 Modificarea contractului de delegare a gestiuni servicilor de alimentare cu apa si canalizare 29.03.2019
12 Avizarea modificarii regulamentului ApaVital 29.03.2019
11 Acordarea mandatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS 29.03.2019
10 Alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 luni 28.02.2019
9 Asumarea responsabilitatii pentru organizarea si derularea procedurilor de atribiure a cpntractelor pt an scolar 2019-2020 28.02.2019
8 Aprobarea organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate al primarului 28.02.2019
7 Aprobarea concesionarii de 322ha pasune comunala 21.02.2019
6 Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare 23.01.2019
5 Acordarea mandatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS 23.01.2019
4 Organizarea retelei de invatamant preuniversiatr la nivelul comunei pt an scolar 2019-2020 23.01.2019
3 Modificarea HCL32\2007 privind stabilirea salariilor de baza. 23.01.2019
2 Aprobarea numarului de asistenti personali si a persoanelor ce primesc indemnizatie lunara in anul 2019 23.01.2019
1 Planul de analiza a riscurilor pe teritoriul comunei in anul 2019 23.01.2019
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL