Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245


  
ULTIMELE STIRI
20.08.2020 - Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru perioada august - octombrie 2020
22.05.2020 - Anunt concurs de promovare in grad profesional
05.05.2020 - Publicare salarii de baza Primaria Helesteni
16.03.2020 - Inchidere piata agroalimentara.
17.02.2020 - Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 16.03.2020
`

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Comuna HELESTENI, judetul lasi, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 2,3 pe o perioada de 60 de zile calanderistice , conform art.l4, alin. {1) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996, republicata si completarile ulterioare.
Data de inceput a afisarii :17.02.2020
Data de sfarsit a afisarii: 17.04.2020

Adresa locului de afisare: Sediul Primariei Comunei HELE TENI
Cererile de rectificare ale documentatie tehnice vor putea fi depuse Ia sediul Primariei Comunei HELESTENI si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru i Publicitate lmobiliara
lnformarii privind Programului National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023 se pot obtine pe siteul ANCPII la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf

Categorie Acte administrative fiscale - Anunturi17.02.2020
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL