Judetul Iasi, Comuna Helesteni, cod postal 707245

 
  
ULTIMELE STIRI
06.11.2019 - Anunt privind organizarea concursului\examenului de promovare in grad profesional
09.08.2019 - ANUNT privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant
11.04.2019 - A fost publicata PROIECTUL DE BUGET pentru anul 2019 la data de 11.04.2019
18.03.2019 - Informare scop Regulament (UE) 2016/1191
03.03.2019 - Tabel nominal contribuabili pentru executare silita
PORTAL LEGISLATIV
Ultima actualizare: 05.03.2015
`

Informare scop Regulament (UE) 2016/1191

In conformitate cu prevederile Regulamnetului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 si modificarea Regulament (UE) 1024/2012 va informam cu privire la simplificarea condiiitlor de prezentare si acceptare a documentelor in statele membre UE.

Publicare hotarari Consiliu Local Helesteni din data de 29 ianuarie 2018

Au fost publicate hotararile consiliului local Helesteni in sectiunea meniu CONSILIU LOCAL - HOTARARI CL - AN 2018.

Program audiente Prefectura IASI

Avand in vedere implementarea principiului transparentei in activitatea din administratia publica, va prezentam programul de audiente al conducerii Institutiei Prefectului - Judetul Iasi.

Publicare site Salarii functii de demnitate publica si fi=unctii publice si contractuale

In baza legii 153\2017 au fost publicate pe site-ul institutiei in sectiunea Informatii publice - Buget local Salariile de baza a functiilor de demnitate publica, functii publice si contractuale.

ANAF - Indicatori executie bugete locate trim. I 2017

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (21) din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile locale, ,Ministerul Finantelor Publice comunica trimestrial si anual unitatilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire Ia executia bugetelor prevazute la art. 1 a/in. (2). lndicatorii se stabilesc prin metodologia aprobata prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, dupa consultarea prealabila a structurilor asociative ale autoritatilor administrativ-teritoriale....

Indicatori executie bugetara Trimestrul III - 2016

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile locale, Ministerul Finantelor Publice comunica trimestrial si anual unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale indicatori cu privire la executia bugetelor.

Indicatori executie bugetara 2016

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile locale, Ministerul Finantelor Publice comunica trimestrial si anual unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale indicatori cu privire la executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2)

Raport de activitate a Primarului si Administratiei pentru anul 2014

A fost publicat in sectiunea de Informatii Publice ->  Raportul de activitate a Primarului si Administratiei Publice Locale a comunei Helesteni pentru anul 2014.

Sarbatoarea Martisorului

Sambata 2 martie 2013 va avea loc Sarbatoarea Martisorului , expozitie

ZILELE COMUNEI 2012

ZILELE COMUNEI HELESTENI 2012
Copyright ©2012 Primaria Helesteni
Realizat de SC BUSER SRL